Fotoprezenty

POMOC | wysyłka zlecenia On-line - wysyłka szybka

Aplikacja On-LINE - system wysyłki zleceń za pomocą przeglądarki www

utworzona została w oparciu o technologię PHP, JAVA-Script oraz FLASH. Testowana w oparciu o najnowsze przeglądarki: MS Explorer 7 i 8 , Mozilla 3, Opera czy Safari jest narzędziem umożliwiającym pracę z najpopularniejszymi na rynku systemami operacyjnymi.

Ważniejsze funkcje aplikacji:

  • szybka wysyłka zlecenia z predefiniowanym formatem dla całego zamówienia
  • wysyłka zlecenia składającego się z wielu formatów
  • obsługa zamówień wysyłanych na serwer FTP

Wysyłka szybka - jednoformatowa

Na stronie głównej przejdź do menu „Zamów zdjęcia" znajdującego się w lewym górnym rogu strony. Po uruchomieniu strony aplikacji właściwej, możesz wybrać jedną z dostępnych form wysyłki plików na serwer:

Krok 1.

Wypełnij podany formularz, określając w ten sposób miejsce do którego dostarczymy gotową usługę. Pamiętaj o dokładnym przekazaniu wszystkich wymaganych do dostarczenia danych adresowych, wraz z numerem telefonu. / Rysunek 1 /

W przypadku jakichkolwiek pytań, pracownik laboratorium skontaktuje się z Tobą pod wskazany w formularzu adres e-mail lub na podany numer telefonu. Pamiętaj, aby przejść do kolejnej pozycji należy zapoznać się z regulaminem świadczenia usług fotograficznych oferenta. Jego akceptacja umożliwia dalszą pracę z systemem.

Krok 2.

W myśl logiki szybkiego zamówienia, na zamówienie właściwe składa się szereg wysyłanych plików przygotowanych do kopiowania w jednym formacie na wcześniej zdefiniowanym papierze fotograficznym.

Aby przesłać zdjęcia na serwer, należy w kroku 2 aplikacji wybrać:

  • kadrowanie
  • papier
  • ilość odbitek z jednego pliku
  • format zdjęcia dla danego papieru

Po zdefiniowaniu powyższych, w oknie kontrolki należy wybrać funkcję „przeglądaj". Aplikacja pozwoli zaznaczyć dowolną wcześnie przygotowaną ilość plików do wysyłki. / Rysunek 2 /

UWAGA!!!

Aplikcja nie umożliwia zaznaczenia katalogu, należy zaznaczyć pliki znajdujące się wewnątrz katalogu. Aby zaznaczyć wszystkie pliki katalogu, użyj kombinacji klawiszy „Ctrl" i „A", po czym użyj komendę otwórz.

Zaznaczone pliki zostały wybrane, teraz użyj funkcji „Wyślij". Pasek postępu kontrolki informował Cię będzie na bieżąco o postępach w realizowanej wysyłce.

Krok 3.

Po zakończeniu transferu, wyświetlone zostanie podsumowanie informujące o ilości przesłanych plików, numerze zlecenia, numerze pin zlecenia i adresie e-mail. / Rysunek 3 /

Zamów szybko zdjęcia

Wejdź
i wyślij zdjęcia

Wybierz temat pomocy:

Infolinia: +48 59 8632 400