Fotoprezenty

POMOC | FTP - Dane wysyłki i dostęp do serwera

Wysyłka zleceń na serwer FTP

Na stronie głównej przejdź do menu „Zamów zdjęcia" znajdującego się w lewym górnym rogu strony. Po uruchomieniu strony aplikacji właściwej, możesz wybrać jedną z dostępnych form wysyłki plików na serwer.

Wybierz „Zamów dostęp FTP".

Formularz z danymi

Rysunek 1

Okno kontrolki transferu

Rysunek 2

Przeglądanie dysku

Rysunek 3

Wybór plików do wysyłki

Rysunek 4

Wybór kadrowania dla całego zamówienia

Rysunek 5

Funkcje opisu pojedynczego pliku

Rysunek 6

Podsumowanie zamówienia

Rysunek 7


Krok 1 – Wybór login-u:

Formularz wyposażony jest w mechanizm automatycznego sprawdzania poprawności zadeklarowanego loginu. W sekcji „Nazwa użytkownika FTP" wprowadź dowolnie wybraną nazwę, po czym użyj funkcji „sprawdź".

Jeżeli podany login nie jest aktualnie zajęty w Naszej bazie FTP, system zwróci informację w postaci zielonego znaczka potwierdzającego poprawność zadeklarowanego loginu.  / Rysunek 1 /

Jeżeli podany login istnieje, wyświetlone zostaną cztery proponowane loginy utworzone w oparciu o proponowany. Wybrany posłuży jako login wykorzystywany w procesie logowania do systemu. / Rysunek 2 /

Aby przejść do kolejnego kroku zamówienia, należy po zapoznaniu się z regulaminem świadczenia usług fotograficznych Crazyfoto.pl będącym podstawą wszystkich działań podejmowanych przez zespół Crazyfoto.pl zaakceptować jego treść.

Wypełnij podany formularz, określając w ten sposób miejsce do którego dostarczymy gotową usługę. Pamiętaj o dokładnym przekazaniu wszystkich wymaganych do dostarczenia danych adresowych, wraz z numerem telefonu.

Szczegóły zamówienia po wysyłce na serwer FTP

Jeśli chcesz otrzymać możliwość dalszej konfiguracji szczegółów zlecenia w oparciu o miniaturki przesłanych plików na serwer, zaznacz opcję „Proszę o możliwość edycji szczegółów zamówienia". Na podany w rejestracji adres e-mail przesłana zostanie wiadomość z odnośnikiem umożliwiającym kontrolę, zmianę formatu i ilości zdefiniowanych odbitek do zamówienia.

Poprawnie wypełniony i wysłany formularz z danymi adresowymi / Rysunek 3 / rozpoczyna proces tworzenia konta FTP.

Forma dostarczenia bezpośrednio zależna jest od wybranej formy zapłaty, sprawdź dostępne funkcje w menu rozwijanym „Sposób zapłaty"

System wyświetli parametry dostępu do serwera FTP wraz z nazwą hosta / Rysunek 4/, na którym utworzone zostało konto ftp dla danego użytkownika. Podana informacja przesłana została również na podany w formularzu adres e-mail.


Krok 2 - wysyłka zlecenia na serwer

Konfiguracja przykładowego klienta FTP dostępna jest w udostępnionej pomocy serwisu. Aby uzyskać więcej informacji na temat konfiguracji poszczególnych klientów, wybierz w menu pomocy "instrukcję konfiguracji wybranego programu klienta FTP".

Katalogi w systemie: /Rysunek 5/

Po zalogowaniu do serwera FTP, na dysku znajduje się katalog z numerem określającym bieżące zamówienie. W zależności od wybranego rodzaju papieru, wybranego w czasie rejestracji użytkownika, w katalogu określającym numer zamówienia utworzone zostały dostępne dla wybranego papieru katalogi oznaczające dany format., np.:

  • dla papieru Kodak SUPRA ENDURA utworzone zostaną katalogi 10x13,6 10x15 i 15x20.
  • dla papieru Kodak ROYAL, utworzone zostaną katalogi 9x13 10x13,6 10x15 13x18 15x20 11,4x15,2

Niestandardowa ilość kopii:

Aby zamówić większą ilość kopii z jednego pliku, w utworzonym na serwerze katalogu określającym format, dodaj podkatalog określający niestandardową ilość odbitek, np.:

  • ... 9x13/200/

Taki zapis oznaczał będzie ilość 200 odbitek formatu 9x13 z każdego zamieszczonego w podkatalogu pliku. /Rysunek 6/

Po zakończeniu transferu zdjęć na serwer Ftp, przejdź do przesłanej przez system wiadomości e-mail potwierdzając zakończenie transferu plików na serwer.

UWAGA!!!

Proszę nie dodawać dodatkowych znaków w katalogach określających ilość kopii. Pliki umieszczone w błędnie oznaczonych katalogach, przypisana zostanie domyślna wielkość odbitki wraz z liczebnością „0".

System automatycznie zliczy ilość poprawnie przegranych plików prezentując informację w zestawieniu z podsumowaniem zamówienia wyświetlając listę zamówionych zdjęć z gotowymi miniaturkami i podsumowaniem.

Jeśli chcesz zmienić parametry realizowanego zamówienia, dokonaj zmiany w wyświetlanych pozycjach zamówienia. Jeśli zamówienie jest zgodne z Twoimi oczekiwaniami, użyj funkcji „Zamów". Wyświetlone zostanie podsumowanie zamówienia, potwierdzające przyjęcie zamówienia do realizacji.

Potwierdzenie kompletności zamówienia

W zależności od typu wiadomości obsługiwanych przez klienta poczty ( HTML, Tekst sformatowany, Zwykły tekst), należy użyć unikalnego adresu www potwierdzającego zakończenie transferu plików. Dla klienta obsługującego wiadomości w formacie HTML, dostępnym będzie link do strony www, dla klienta nie obsługującego wiadomości wysłanych w formacie HTML, dostępny będzie unikatowy adres www który należy umieścić w polu adresu przeglądarki kończąc proces wysyłki na serwer FTP.

Zamów szybko zdjęcia

Wejdź
i wyślij zdjęcia

Wybierz temat pomocy:

Przydatne linki programu:

Infolinia: +48 59 8632 400