Fotoprezenty

POMOC | konfiguracja programu Smart FTP

Smart FTPSmart FTP jest klientem FTP ( File Transfer Protocol ) umożliwiającym transfer danych pomiędzy Twoim komputerem a wybranym serwerem podłączonym do sieci Internet. Wyposażony w szeroką gamę funkcji, począwszy od podstawowych po zaawansowane oferuje zabezpieczony, niezawodny i wydajny sposób transferu danych. Odnośnik do pełnej listy oferowanej funkcjonalności oprogramowania zamieszony został w sekcji "przydatne linki programu" po prawej stronie instrukcji.

Smart FTP można wykorzystać do:

  • publikowanie stron WWW
  • upload i download plików zawierających zdjęcia, dokumenty, muzykę i filmy
  • współdzielenie plików z przyjaciółmi i współpracowanikami
  • kopie zapasowe danych zdalnych i lokalnych

Podstawowa konfiguracja Smart FTP | Crazyfoto.pl

Krok 1. Instalacja

Rysunek 1

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 2

Rysunek 3

Rysunek 3

Rysunek 4

Rysunek 4

Rysunek 5

Rysunek 5

Pobierz i zainstaluj program SmartFTP.

Uruchomiony program przedstawia się jak na Rysunku 1.

Krok 2. Protokół

Wybierz odpowiedni protokół połączenia / protokół FTP / uruchamiając funkcję Protocol zilustrowaną czystą kartką. / Rysunek 2 /

Krok 3. Adres serwera

W polu adres FTP wpisz nazwę serwera: "ftp.crazyfoto.pl". Linia adresu FTP znajduje się w drugiej linii komend / Rysunek 3 /

Krok 4. Dane użytkownika

W polu Login wpisz przesłaną przez nas "Nazwę Użytkownika", w polu Hasło wpisz przesłane przez nas "Hasło", w polu PORT wpisz liczbę "21". Przejdź do polecenia Go znajdującego bezpośrednio za polem adresu FTP. / Rysunek 3 /

Po nawiązaniu połączenia, uruchomione zostanie okno Remote Browser ilustrujące nawiązane połączenie pomiędzy Twoim komputerem a serwerem.

Krok 5. Zasoby lokalne

Po lewej stronie okna prezentowana jest zawartość udostępnionego katalogu serwera FTP. Proszę uruchomić funkcję Local Browser znajdującą się w menu "FILE | local browser" i wybrać w nowo otwartym oknie miejsce na dysku wskazujące położenie plików zdjęciowych. Ważnym jest, aby pliki przegrywane na serwer FTP poszeregowane były zgodnie z opisem umieszczonym w "ogólnych warunkach technicznych i prawnych wykonywania usług fotograficznych" lub instrukcją "Porządkowanie zleceń" dostępną w naszej pomocy.

/ Rysunek 4 /

Krok 6. Kopiowanie danych

W otwartym oknie znajdują się wcześniej przygotowane katalogi zamówienia. Proszę zaznaczyć przygotowane wg instukcji katalogi, metodą DRAG AND DROP przenieść do drugiego okna prezentującego zawartość loaklizacji dyskowej serwera FTP. Przy przenoszeniu zaznaczonych katalogów / plików należy cały czas trzeymać lewy przycisk myszki, z chwilą jego puszczenia w oknie lokalizacji sieciowej, rozpoczyna sie transfer zlecenia.

Uwaga:

Podczas transferu plików mogą wystąpić wymienione poniżej błędy. Miejscem przekazywania inforamcji o występujących błędach jest okno "LOG" znajdujace się pod oknem "Remote Browser".

  • General Upload / transfer Problem (czytaj)
  • Permission Denied (czytaj)

Zamów szybko zdjęcia

Wejdź
i wyślij zdjęcia

Wybierz temat pomocy:

Przydatne linki programu:

Infolinia: +48 59 8632 400