Fotoprezenty

POMOC | konfiguracja programu Total Commander

Total CommanderTotal Commander to popularny, zaawansowany menadżer plików pracujący z systemem Windows. Program pozwala na wydajne operacje na plikach i drzewach katalogów; posiada między innymi 2-okienkowy interfejs oraz wbudowanego klienta FTP. Rozwijany od 1993, do dnia dzisiejszego doczekał się wersji oznaczonej numerem 7. Początkowo znany jako "Windows Commander" rozpowszechniany jest na zasadach licencji Shareware.

Total Commander - ważniejsza funkcjonalność:

  • dwu okienkowy interfejs nawigacji
  • wsparcie dla wielu języków
  • rozwinięte funkcje wyszukiwania
  • lista porównania (wraz z edytowaniem) / synchronizacja katalogów
  • panel szybkiego podglądu, wyświetlanie bitmap
  • obsługa ZIP, ARJ, LZH, RAR, UC2, TAR, GZ, CAB, ACE + plugins
  • wbudowany klient FTP z obsług FXP (server to server) oraz obsługa HTTP proxy
  • połączenie za pomocą portu równoległego,
  • obsługa miniaturek, zindywidualizowane kolumny, ulepszone wyszukiwanie

Podstawowa konfiguracja Total Commander | Crazyfoto.pl

Krok 1. Instalacja

Rysunek 1

Rysunek 1

Rysunek 2

Rysunek 2

Rysunek 4

Rysunek 3

Rysunek 5

Rysunek 4

Pobierz i zainstaluj program TOTAL COMMANDER. /Rysunek 1/

Krok 2. Polecenie FTP

Uruchom polecenie FTP, znajdujące się w trzeciej linii komend ( lub menu Sieć->FTP Połączenie )

Krok 3. Nowe połączenie

Na pulpicie pojawi si ekran zatytuowany Połącz z serwerem FTP.

Proszę użyć funkcji Nowe Poczenie.

Krok 4. Szczegóły połączenia

Uruchomiony został panel w którym określimy szczegóły połączenia. (Rysunek 2)

W polu sesji proszę wpisać nazwę połączenia (w tym przypadku "crazyfoto.pl"). W polu nazwy hosta proszę wpisać adres "213.25.19.210" lub "ftp.crazyfoto.pl". W polu nazwy Użytkownika proszę wpisać przesłaną nazwę użytkownika ( login ), w polu hasło proszę wpisać hasło przesłane pod podany adres e-mail.

W razie problemów z połączeniem, proszę zaznaczyć w szczegółach połączenia opcję "użyj trybu pasywnego do transferu..." oraz wybrać polecenie "wyślij komendę NOOP aby utrzymać połączenie".

Krok 5. Nawiązanie połączenia

Aby nawiązać połączenie z serwerem należy z listyustawionych połączeń wybrać połączenie crazyfoto.pl i wcisnąć POŁĄCZ.

Krok 6. Kontrola połączenia

Prawidowo nawiązane w programie TOTAL COMMANDER połączenie prezentowane jest na rysunku nr 3. W jednym z okien widoczny jest dysk komputera, z którego nastąpiło połączenie, drugie obrazuje przydzielone miejsce na dysku serwera. Należy sprawdzić, czy w górnej cześci okna wyświetla się poprawny adres serwera, tj.: "ftp://213.25.19.210"

Krok 7. Wysyłka

W opisywanej demonstracji po lewej stronie widoczny jest dysk serwera, na który należy przegrać zamówienie. Po prawej stronie wywietlana jest zawartość dysku znajdujcego się w naszym komputerze. Przesyłanie plików następuje w chwili, w której zaznaczy się po stronie komputera wysyłającego interesujący nas katalog, poczym wciśnie przycisk funkcyjny F5.

UWAGA !!!

Proszę nie wybierać żadnych dodatkowo dostepnych opcji. Wykonaną konfigurację należy zaakceptować przyciskiem "OK".

Krok 8. Ilustracja transferu

Transfer plików wygląda tak jak prezentowany na rysunku poniżej.

Krok 9. Przesłane pliki

Po zakończonym transferze, po stronie serwera widoczne są przesłane foldery z plikami.

Krok 10. Kończenie połączenia

Aby zakończyć proces przesyłania plików należy uruchomić polecenie "ROZŁĄCZ" znajdujce się w linii FTP.

Zamów szybko zdjęcia

Wejdź
i wyślij zdjęcia

Wybierz temat pomocy:

Przydatne linki programu:

Infolinia: +48 59 8632 400