Fotoprezenty

POMOC | wznawianie przerwanej transmisji plików

Moduł „wznawiania” dostępny jest pod adresem: http://www.crazyfoto.pl/recover.php


Moduł „wznawiania” powstał głównie z myślą o klientach których zlecenie nie zostało w pełni przeniesione do serwisu przy pomocy aplikacji zamieszczonej na stronie www. Udostępniany jest również w przypadku wystąpienia błędów w transferze plików na serwer FTP / błąd potwierdzony komunikatem o zerowej ilość plików rozpoznanych na serwerze /

UWAGA!!!
Dostęp do aplikacji możliwy jest jedynie po "uwierzytelnieniu" zlecenia za pomocą numeru i adresu e-mail danego zlecenia.

Najczęściej zgłaszanymi problemami transferu plików są:


 • braku reakcji modułu wysyłki plików /przeglądarka nie reaguje/
 • zerwane połączenie z Internetem w czasie wysyłki plików
 • zamknięcia przeglądarki w czasie wysyłki plików

Najczęściej występującym błędem zachodzącym podczas transferu plików na serwer FTP jest:


 • błędne nazewnictwo katalogów zlecenia

Aby uwierzytelnić zlecenie, wymagamy następujących danych:


 • numer rozpoczętego zlecenia
 • adres e-mail użyty przy rejestracji zlecenia

UWAGA!!!
Informacje na temat aktywnego zlecenia prezentowane są w module wysyłki w prawym pasku nawigacji.


Krok 1.

Wprowadź numer zlecenia i adres e-mail / Rysunek 1 /

Po uwierzytelnieniu wyświetlone zostają miniaturki zdjęć przesłanych na serwer. Lista miniatur ograniczona jest do 10 dla danej strony. Nawigacja do poszczególnych ston zlecenia umieszczona jest w trzecim rzędzie funkcji.

Krok 2.

Po "uwierzytelnieniu" zlecenia, wyświetlana zostaje lista miniatur przesłanych plików wraz z przypisanymi atrybutami zlecenia, tj.:


 • wielkością (formatem) zdjęcia,
 • rodzajem papieru,
 • marką papieru,
 • sposobem kadrowania,
 • ilością zdjęcia

Aby dosłać zdjęcia na serwer, należy w kroku 2 aplikacji wybrać funkcję: "Dodaj zdjęcia" znajdującą się w lewym górnym rogu listy

Aby zaakceptować wyświetloną ilość zdjęć składając zamówienie w prezentowanej postacji, należy wybrać funkcję: "zamów".

Jeśli dokonano zmian w liście 10 zdjęć wyświetlanych na danej karcie zlecenia, należy wybrać funkcję: "zaakceptuj zmiany cząstkowe"

Krok 3.

Po zakończeniu transferu, wyświetlone zostanie podsumowanie informujące o ilości przesłanych plików, numerze zlecenia, numerze pin zlecenia i adresie e-mail. / Rysunek 3 /

Zamów szybko zdjęcia

Wejdź
i wyślij zdjęcia

Wybierz temat pomocy: