Fotoprezenty

POMOC | wysyłka zlecenia On-line - wysyłka wieloformatowa

Zamowienie wieloformatowe

Na stronie głównej przejdź do menu „Zamów zdjęcia" znajdującego się w lewym górnym rogu strony. Po uruchomieniu strony aplikacji właściwej, możesz wybrać jedną z dostępnych form wysyłki plików na serwer. Proszę wybrać „ Zamówienie wielkoformatowe".

Krok 1.

Wypełnij podany formularz określając w ten sposób miejsce do którego dostarczymy gotową usługę. Pamiętaj o dokładnym przekazaniu wszystkich wymaganych do dostarczenia danych adresowych, wraz z numerem telefonu. / Rysunek 1 /

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących zamówienia, pracownik laboratorium skontaktuje się z Tobą pod wskazany w formularzu adres e-mail lub na podany numer telefonu.

Pamiętaj, aby przejść do kolejnej pozycji należy zapoznać się z regulaminem świadczenia usług fotograficznych Crazyfoto.pl. Jego akceptacja umożliwia dalszą pracę z systemem.

Krok 2.

Na zamówienie właściwe składa się szereg wysyłanych plików przygotowanych do kopiowania w różnych formatach. Aby dokonać wyboru różnych formatów z przesyłanych na serwer plików, należy w kroku 2 aplikacji zdefiniować podstawowe:

  • kadrowanie
  • papier
  • ilość odbitek z jednego pliku
  • format zdjęcia dla danego papieru

Po zdefiniowaniu powyższych, w oknie kontrolki należy wybrać funkcję „przeglądaj". Aplikacja pozwoli zaznaczyć dowolną wcześniej przygotowaną ilość plików do wysyłki. / Rysunek 2 /

UWAGA!!!

Aplikacja nie umożliwia zaznaczenia katalogu, należy zaznaczyć pliki znajdujące się wewnątrz katalogu. Aby zaznaczyć wszystkie pliki katalogu, użyj kombinacji klawiszy „Ctrl" i „A", po czym użyj komendy "Otwórz". / Rysunek 4 /

Zaznaczone pliki zostały wybrane, teraz użyj funkcji „Wyślij". Pasek postępu kontrolki informował Cię będzie na bieżąco o postępach w realizowanej wysyłce. /Rysunek x/

Krok 3.

Po zakończeniu transferu wyświetlone zostanie okno z listą wszystkich przesłanych na serwer plików. Szczegółowa lista składa się z miniaturek, kontrolki określającej:

Kadrowanie, papier, ilość odbitek z jednego pliku oraz format zamawianego zdjęcia dla danego formatu, kontrolki określającej jakość pliku skorelowaną o wybrany produkt. /Rysunek x/

Wybierz kod cennika:

Zmiana kodu cennika (kody cennika dostępne są w cenniku głównym nad każdym rodzajem papieru ) umożliwia wybór dostępnego formatu papieru.

Wybierz ustawienia dla całego zamówienia

Opcja pozwala na ustawienie ilości, wielkości papieru oraz rodzaju kadrowania dla całości zamówienia.

Dodaj zdjęcia, Zaakceptuj zmiany cząstkowe, zamów

Funkcja Dodaj zdjęcia umożliwia dodanie dodatkowych plików do już przesłanego zamówienia.

Zaakceptuj zmiany cząstkowe – zapisuje dokonane na danej stronie zmiany w formatach, ilości i kadrowaniu.

Uwaga! Każdorazowo przy zmianie formatu, ilości czy kadrowania dokonanych na stronie podglądu, należy użyć funkcji „Zaakceptuj zmiany cząstkowe".

Zamów – kończy proces wyboru, przesyłając zamówienie do laboratorium.

Suma pośrednia – wyświetla wartość raz wybranego produktu.

Jakość zdjęcia – określa końcową jakość zamawianego produktu w oparciu o rozmiar wybranego powiększenia.

Plik: Usuń , kopiuj

Funkcja Usuń – usuwa wybraną pozycję

Funkcja Kopiuj – dana pozycja kopiowana jest do listy opisu, umożliwiając zamówienie dodatkowego produktu

Wielkość w PX – określa wielkość przesyłanego pliku do powiększenia. W oparciu o daną zmienną, określana jest przybliżona wielkość gotowego zdjęcia.

Format zdjęcia wyniesie około:

określa przybliżoną wielkość zdjęcia przy wybranej proporcji i wielkości powiększenia.

Aby kontynuować, użyj funkcji „ Zamów "

Krok 4.

Po zakończeniu transferu, wyświetlone zostanie podsumowanie informujące o ilości przesłanych plików, numerze zlecenia, numerze pin zlecenia i adresie e-mail. / Rysunek 3 /

Zamów szybko zdjęcia

Wejdź
i wyślij zdjęcia

Wybierz temat pomocy:

Przydatne linki programu:

Poleć Nas

|
Infolinia: +48 59 8632 400