Notice: Undefined variable: DOCUMENT_ROOT in /home/www/crazyfoto.pl/templates/rec_header.php on line 36
Fotoprezenty

Moduł "RECOVER" - kontynuacja wysyłki niedokończonego zlecenia

Podaj dane zlecenia:

Numer zlecenia:
E-mail:

Użycie modułu "RECOVER" możliwe jest jeśli:

  • w czasie wysyłki plików przeglądarka przestała reagować
  • w czasie wysyłki plików przerwano połączenie do internetu
  • w czasie wysyłki plików zamknięto okno przeglądarki

Moduł "RECOVER" nie pozwala na dosyłanie zdjęć do zakończonego zlecenia. Za zakończone zlecenie uważa się zlecenie, w którym po poprawnym procesie wysyłki nastąpiło jego podsumowanie.

Zamów szybko zdjęcia

Wejdź
i wyślij zdjęcia

Sprawdź stan realizacji zlecenia

ETAPY zamówienia

  • Wybór typu usługi
  • Dane do wysyłki
  • Wysyłka zdjęć do laboratorium, wybór szczegółu zamówienia
  • Potwierdzenie zamówienia